Aktuální hygienicko – epidemiologická opatření  ve vztahu ke sportu

Výkladové stanovisko JUDr. Daniela Viduny, LL.M. ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.

Podrobný výklad je publikován na stránkách: https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Mimořádné opatření ze dne 22. 10. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-26/MIN/KAN, kterým dochází s účinností od 1. 11. 2021 ke změně Mimořádného opatření ze dne 27. 9. 2021 č. j.  MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN.

V návaznosti na shora uvedené mimořádné opatření MZČR došlo k úpravě omezení souvisejících se sportem, a to ve dvou oblastech.

  1. změna ve stanovení hranice věku pro účely prokazování bezinfekčnosti z 6 na 12 let, což je tedy paradoxně zmírnění pravidel;
  2. změna doby platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a rychlého antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin. Tato změna se však nijak nedotýká již nastaveného pravidla pro sportovní činnost dle čl. I odst. 13 MO služby, že pro tyto účely má RT-PCR test i rychlý antigenní test (RAT) platnost 7 dní.

Zde si dovolujeme publikovat závěry podrobného výkladu

Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.

Zvýšení věkové hranice pro výjimku z prokazování bezinfekčnosti napříč činnostmi z 6 na 12 let.

Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.

Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.

Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má RT-PCR test i antigenní test (RAT) platnost 7 dní.

Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).

Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti. Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.

Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.

Zasedání orgánů právnických osob je připuštěno, a to bez horního limitu zúčastněných osob, a to za splnění nastavených podmínek (rozestupy, kontrola bezinfekčnosti apod.).

Bezinfekčnost lze prokázat způsoby uvedenými v čl. I/16 MO služby, tj. očkování, potvrzené prodělání COVID-19, testování zdravotnickým personálem s lhůtou použitelnosti testu (PCR a antigen), sebetestování na místě, přičemž došlo ke zkrácení platnosti RT-PCR testu ze 7 dní na 72 hodin a antigenního testu (RAT) ze 72 na 24 hodin.