O NÁS

Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s.

Na Hradbách 157, 280 02 Kolín II
IČ: 004 35 279

telefon: +420 606 637 947
e-mail: otskolin@seznam.cz
web: http://kolin.cuscz.cz

Výkonný výbor

Kontrolní komise

Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s. je dobrovolným sdružením tělovýchovných jednot , sportovních klubů a sportovních svazů se sídlem na území města Kolín. Je zároveň ve smyslu stanov České unie sportu držitelem licence pro činnost regionálního sdružení České unie sportu v okresu Kolín.

Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s. je především odborným pracovištěm zajišťujícím metodickou pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva, legislativy, ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. Za tímto účelem zřizuje nezbytný profesionální aparát. S pomocí svých orgánů hájí zájmy sdružených subjektů vůči partnerům zabývajících se sportem na regionální i celostátní úrovni.

Kancelář Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s.

Je připravena pomoci všem TJ/SK při procesu státních, krajských i obecních dotací.

Zajišťuje ve spolupráci s městem Kolín zpracování databáze sportovních zařízení města.

Zprostředkovává právní služby legislativně právního odboru ČUS.

Zajišťuje nové zápisy do spolkového rejstříku, či potřebné změny.

Zabezpečuje klubům zápis do evidence skutečných majitelů.

Poskytuje technickou a organizační pomoc při realizaci akcí sdružených subjektů.

Pomáhá klubům v udržování aktuálních dat v IS ČUS.

Obstarává spolkům zápis do rejstříku členů MŠMT, respektive Národní sportovní agentury.

Je kontaktním místem pro sportovní veřejnost, kde je možno získat přehled a kontakty o sportovních aktivitách sportovních klubů a svazů.

Poskytuje účetní služby tělovýchovným jednotám a sportovním klubům.

Pořádá ve spolupráci s městem Kolín vyhlášení Sportovce regionu.

KONTAKT

Okresní tělovýchovné sdružení Kolín, z.s.

IČO: 00435279

Na Hradbách 157

280 02 Kolín

+420 606 637 947

otskolin@seznam.cz

kolin.cuscz.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Najdete nás zde:

#cusstredoceska

  

PARTNEŘI

Činnost OS ČUS je financováná z dotační Výzvy Zastřešující sportovní organizace